Informácie pre študentov

V prípade problémov so štúdiom na našej katedre môžete kontaktovať koordinátorov určených pre dané oblasti.

 

Koordinátori Katedry biotechnológií

 

Koordinátor bakalárskeho a magisterského štúdia (záverečné práce, kreditový systém, prenášanie a uznávanie predmetov, komisionálne preskúšanie)

  • RNDr. Daniela Chmelová, PhD. (email: daniela.chmelova@ucm.sk)

Koordinátor rigorózneho štúdia

  • doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. (email: miroslav.ondrejovic@ucm.sk)

Koordinátor doktorandského štúdia

  • RNDr. Daniela Chmelová, PhD. (email: daniela.chmelova@ucm.sk)

Koordinátor pre mobility v programoch Erasmus

  • RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. (michaela.havrlentova@ucm.sk)

 

Oddelenie akademických činností

 

Koordinátor pre doktorandské štúdium (prihláška na štúdium, poplatky spojené so štúdiom, formálne náležitosti k doktorandskému štúdiu)

  • Mgr. Soňa Svetlíková (email: sona.svetlikova@ucm.sk; tel: 033/5565 149)

Koordinátor pre  motivačné a sociálne štipendiá a iné sociálne potreby študenta

  • Ing. Gabriela Ďurišová (email: gabriela.durisova@ucm.sk; tel: 033/5565 143)

Koordinátor pre študentské pôžičky

  • Martina Brestičová (email: martina.bresticova@ucm.sk; tel: 033/5565 105)

Koordinátor na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami

  • RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. (email: beata.vranovicova@ucm.sk; tel: 033/5565 326)

_______________________________________________________________________________________________

V prípade potreby kontaktujte študijné oddelenie (ISIC, index a pod.): Ing. Daniela Šimková (email: daniela.simkova@ucm.sk; tel: 033/5565 120)

V prípade problémov s AIS (akademický informačný systém) kontaktujte: https://helpdesk.cikt.ucm.sk.