Poplatky za štúdium

Poplatky súvisiace so štúdiom, s prekročením štandardnej dĺžky štúdia, ročným školným za súbežné štúdium, poplatky za príjímacie konanie, za vydanie dokladov o štúdiu, poplatok za rigorózne štúdium a podobne si môžete pozrieť tu.