Akademický informačný systém

Na UCM sa všetky vzdelávacie aktivity realizujú prostredníctvom akademického informačného systému AIS, ktorý rozširuje podporu informačných a komunikačných technológií nielen na oblasť vzdelávania, ale aj na oblasť vedy a výskumu, evidencie publikačnej a ďalších činností. Návody na práce s AIS sú rozdelené na viaceré postupy, z ktorých je možné vybrať Vami hľadané informácie. 

·         Postup č. 01 - Prihlásenie do AIS a zmena hesla 

·         Postup č. 02 - Zobrazenie osobných údajov

·         Postup č. 03 - Zobrazenie harmonogramu akademického roka 

·         Postup č. 04 - Zobrazenie zápisného listu a hodnotení

·         Postup č. 05 - Tvorba zápisného listu a predzápis

·         Postup č. 06 - Prihlásenie na skúšku

·         Postup č. 07 - Prihlásenie na tému záverečnej práce

·         Postup č. 08 - Elektronická nástenka

·         Postup č. 09 - Študijné programy

·         Postup č. 10 - Tlač hodnotení

·         Postup č. 11 - Tlač zápisného listu

·         Postup č. 12 - Elektronická prihláška

·         Postup č. 13 - Elektronická prihláška - osobné údaje

·         Postup č. 14 - Elektronická prihláška - štúdium

·         Postup č. 15 - Štátne skúšky - prihlásenie

·         Postup č. 16 - Administratívny systém - správy 

·         Postup č. 17 - Ubytovanie - žiadosť

·         Postup č. 18 - Odovzdanie záverečnej práce

·         Postup č. 19 - Prihlásenie na skúšku v kalendári

·         Postup č. 20 - Elektronický zápis - postup

·         Postup č. 21 - Elektronický zápis - tlač protokolu o študijnom pláne.