Štruktúra Katedry biotechnológií

Vedúci Katedry biotechnológií

prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Konzultačné hodiny: 10:00 – 12:00 (utorok) 

Miestnosť: Š 205

E-mail: jan.kraic@ucm.sk

 

Zástupca vedúceho katedry

doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. 

Konzultačné hodiny: 09:00 – 11:00 (utorok)

Miestnosť: Š 203, S 027

E-mail: miroslav.ondrejovic@ucm.sk

Tajomník katedry

RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Konzultačné hodiny: 09:00 – 11:00 (utorok)

Miestnosť: Š 203, S 027

E-mail: daniela.chmelova@ucm.sk

 

Pracovníci Katedry biotechnológií

prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.

Konzultačné hodiny: 09:00 - 11:00 (streda)

Miestnosť: Š 203

E-mail: stanislav.miertus@ucm.sk

doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.

 Konzultačné hodiny: 08:00 - 16:00 (streda, štvrtok) 

Miestnosť: Š 206

E-mail: jana.moravcikova@ucm.sk

doc. Ing. Tibor Maliar, PhD. 

Konzultačné hodiny: 9:00 – 12:00 (štvrtok)

Miestnosť: Š 204

 E-mail: tibor.maliar@ucm.sk 

 

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Konzultačné hodiny: 12:00  - 14:00 (utorok) 

Miestnosť: Š 204

E-mail: stanislav.silhar@ucm.sk

doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.

Konzultačné hodiny: 09:00 – 11:00 (štvrtok) 

Miestnosť: Š 206

E-mail: jan.rafay@ucm.sk

RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

Konzultačné hodiny: 12:00 – 14:00 (utorok) 

Miestnosť: Š 205

E-mail: michaela.havrlentova@ucm.sk

  Mgr. Daniel Mihálik, PhD.  

Konzultačné hodiny: 10:00 – 12:00 (utorok) 

Miestnosť: Š 205

E-mail: daniel.mihalik@ucm.sk

 

 

Doktorandi

Ing. Martin Sák (1. ročník, externista)
Miestnosť: Š201
E-mail: 11martinsak@gmail.com
MSc. Richard Hančinský (1. ročník)
Miesnosť: Š201
E-mail: rhancinsky@gmail.com
Mgr. Jana Tomašechová (1. ročník)
Miesnosť: Š201
E-mail: jana.tomasech@gmail.com
Mgr. Veronika Gregusová (1. ročník)
Miesnosť: Š201
E-mail: veronika.gregusova93@gmail.com
Mgr. Barbora Legerská (2. ročník)
Miestnosť: Š201
E-mail: legerskab@gmail.com
Mgr. Sabina Lipničanová (3. ročník)
Miestnosť: Š201
E-mail: sabina.lip@gmail.com
Mgr. Zuzana Hľasová (4. ročník)
Miestnosť: Š201
E-mail: tucekova.zuzana@gmail.com
Mgr. Michaela Mrkvová (4. ročník)
Miestnosť: Š201
E-mail: michaela.mrkvova@gmail.com