Štruktúra Katedry biotechnológií

Vedúci Katedry biotechnológií

doc. Ing. Tibor Maliar, PhD. 

Konzultačné hodiny: 10:00 – 12:00 (pondelok)

Miestnosť: Š 204

 E-mail: tibor.maliar@ucm.sk
 

Zástupca vedúceho katedry

doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. 

Konzultačné hodiny: 09:00 – 11:00 (utorok)

Miestnosť: S 027

E-mail: miroslav.ondrejovic@ucm.sk

Tajomník katedry

RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Konzultačné hodiny: 09:00 – 11:00 (utorok)

Miestnosť: S 027

E-mail: daniela.chmelova@ucm.sk

 

Pracovníci Katedry biotechnológií

prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.

Konzultačné hodiny: 09:00 - 11:00 (streda)

Miestnosť: Š 203

E-mail: stanislav.miertus@ucm.sk

 

prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Konzultačné hodiny: 10:00 – 12:00 (utorok) 

Miestnosť: Š 205

E-mail: jan.kraic@ucm.sk

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Konzultačné hodiny: 12:00  - 14:00 (utorok) 

Miestnosť: Š 204

E-mail: stanislav.silhar@ucm.sk

doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.

Konzultačné hodiny: 09:00 – 11:00 (štvrtok) 

Miestnosť: Š 204

E-mail: jan.rafay@ucm.sk

RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

Konzultačné hodiny: 10:00 – 12:00 (streda) 

Miestnosť: Š 205

E-mail: michaela.havrlentova@ucm.sk

  Mgr. Daniel Mihálik, PhD.  

Konzultačné hodiny: 10:00 – 12:00 (utorok) 

Miestnosť: Š 205

E-mail: daniel.mihalik@ucm.sk

 

 

 RNDr. Jana Lomenová, PhD.  

Konzultačné hodiny: 09:00 - 11:00 (piatok)

Miestnosť: Š 214

E-mail: janaviskupicova@gmail.com

 

 

Doktorandi

Mgr. Barbora Legerská (1. ročník)
Miestnosť: Š206
E-mail: legerskab@gmail.com
Mgr. Sabina Lipničanová (2. ročník)
Miestnosť: Š206
E-mail: sabina.lip@gmail.com
Mgr. Zuzana Hľasová (3. ročník)
Miestnosť: Š206
E-mail: tucekova.zuzana@gmail.com
Mgr. Michaela Mrkvová (3. ročník)
Miestnosť: Š207
E-mail: michaela.mrkvova@gmail.com
Ing. Veronika Rošteková (4. ročník)
Miestnosť: Š207
E-mail: veronika.rostekova@gmail.com
RNDr. Erik Krošlák (4. ročník)
Miestnosť: Š207
E-mail: erik.kroslak@gmail.com