Ponuky na ďalšie štúdium

Doktorandské štúdium v zahraničí:

- v oblasti cereálnej patofyziológie - pdf for download