Archív článkov

22.08.2016 08:00

Bakalárske štátne skúšky

Štátne skúšky pre Bc. Bitoechnológie sa budú konať v termíne 22. - 23.08.2016. 

—————

06.07.2016 07:30

Promócie

6. júla 2015       FPV UCM                               1 skupina    od     7,30 hod....

—————

30.05.2016 08:00

Magisterské štátne skúšky

Štátne skúšky pre Mgr. Biotechnológie sa budú konať 30. - 31.05.2016. 

—————

19.08.2015 09:00

Štátne skúšky pre bakalársky študijný program Biotechnológie

Štátne skúšky pre Bc. Biotechnológie sa budú konať 19. - 20.08. 2015.

—————

04.06.2015 09:00

Štátne magisterské skúšky pre program Aplikovaná chémia a biochémia (biochemický blok)

Štátne Mgr. skúšky pre program Aplikovaná chémia a biochémia (biochemický blok) sa budú konať 04.06.2015. 

—————

19.11.2014 07:30

Imatrikulácie študentov 1. ročníka (Bc.)

Dňa 19.11.2014 (streda) sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka (Bc.) v Kine OKO (Nám. J. Herdu 2, Trnava) od 7.30 do 9.30. Účasť študentov je povinná a je nutné sa dostaviť v primeranom spoločenskom oblečení.   

—————

03.11.2014 08:00

Dekanské voľno

Dekan FPV UCM vyhlasuje na 03.11.2014 (pondelok)  dekanské voľno.

—————

02.10.2014 13:30

Promócie - FPV (Bc.)

02.10.2014 o 13:30 sa uskutoční v Dome kultúry v Trnave (Trojičné námestie 10) slávnostná promócia absoventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014. Nácvik sa uskutnoční od 13:30 do 14:30, akademickí funkcionári o 14:15 a promočný akt začne 14:30.   

—————

09.09.2014 08:00

Zápis do 3. ročníka - Bc pre biotechnológov

Zápis sa uskutoční v miestnosti HO.1 - vedľajšia budova UCM v Trnave, nám. J. Herdu 2, prízemie - vľavo. Pre viac informácií klikajte tu.

—————

08.09.2014 08:00

Zápis do 2. ročníka - Bc, Mgr pre biotechnológov

Zápis sa uskutoční v miestnosti HO.1 vedľajšia budova UCM v Trnave, nám. J. Herdu 2, prízemie - vľavo. Pre viac informácií pozrite tu. 

—————