Zápis do 2. ročníka - Bc, Mgr pre biotechnológov

08.09.2014 08:00
Zápis sa uskutoční v miestnosti HO.1 vedľajšia budova UCM v Trnave, nám. J. Herdu 2, prízemie - vľavo. Pre viac informácií pozrite tu

—————

Späť