Štátne magisterské skúšky pre program Aplikovaná chémia a biochémia (biochemický blok)

04.06.2015 09:00

Štátne Mgr. skúšky pre program Aplikovaná chémia a biochémia (biochemický blok) sa budú konať 04.06.2015. 

—————

Späť