Bakalárske štátne skúšky

22.08.2016 08:00

Štátne skúšky pre Bc. Bitoechnológie sa budú konať v termíne 22. - 23.08.2016. 

—————

Späť