Imatrikulácie študentov 1. ročníka (Bc.)

19.11.2014 07:30
Dňa 19.11.2014 (streda) sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka (Bc.) v Kine OKO (Nám. J. Herdu 2, Trnava) od 7.30 do 9.30. Účasť študentov je povinná a je nutné sa dostaviť v primeranom spoločenskom oblečení. 
 

—————

Späť