Dekanské voľno

03.11.2014 08:00

Dekan FPV UCM vyhlasuje na 03.11.2014 (pondelok) 

dekanské voľno.

—————

Späť