Spolupráca

Domáci partneri

Slovenská akadémia vied

                              

                    Ústav molekulárnej biológie                        Chemický ústav

 

Ústav polymérov

 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch

 Výskumný ústav potravinársky v Bratislave

Výskumný ústav živočíšnej výroby

 

Univerzity

     

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

 

Katedra biotaniky a genetiky, FPV, UKF v Nitre

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Žilinská univerzita v Žiline

 

Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave

 

Centrá

Medzinárodné laserové centrum, Bratislava

 

Organizácie

ICARST, n.o.

Zahraniční partneri


Vyzkumný ústav pivovavarský a sladařský, Praha, Česká republika

 

 

Zoznam spolupracujúcich organizácií s Katedrou biotechnológií FPV UCM je možné stiahnúť tu