Publikačná činnosť doktorandov

Doktorandi KBT

Študent

Ročník

Výstupy – ADC, ADD

Výstupy – ADN, ADM

MSc. Richard Hančinský

1.

0

0

Mgr. Jana Tomašechová

1.

0

0

Mgr. Veronika Gregusová

1.

0

0

Ing. Martin Sák (ext.)

1.

0

0

RNDr. Barbora Legerská

2.

1

2

Mgr. Sabina Lipničanová

3.

0

1

Mgr. Zuzana Hľasová rod. Tučeková

4.

2

0

Mgr. Michaela Mrkvová

4.

3

1

 

Skončení:

Mgr. Michaela Piliarová, PhD. - r. 2017

RNDr. Erik Krošlák, PhD.  - r. 2018

Ing. Veronika Rošteková, PhD. - r. 2018

 

Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch ADC, ADD Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch

 • Hľasová, Z., Košík, I., Ondrejovič, M., Miertuš, S., Katrlík, J.: Methods and current trends in determination of neuraminidase activity and evaluation of neuraminidase inhibitors. 2019, article in press
 • Legerská, B. (33 %), Chmelová, D., Ondrejovič, M.: Decolourization and detoxification of monoazo dyes by laccase from the white-rot fungus Trametes versicolor. Journal of Biotechnology (IF 2,533), 285, 2018, 84-90.
 • Ondreičková, K., Piliarová, M., Buso, R., Hasana, R., Schreiber, L., Gubiš, J., Kraic, J.: The structure and diversity of bacterial communities in differently managed soils studied by molecular fingerprinting methods. Sustainability (IF 2,075), 2018, 10, 4, e1095.
 • Kraic, J., Mihálik, D., Klčová, L., Gubišová, M., Klempová, T., Hudcovicová, M., Ondreičková, K., Mrkvová, M., Havrlentová, M., Gubiš, J., Čertík, M.: Progress in the genetic engineering of cereals to produce essential polyunsaturated fatty acids. Journal of Biotechnology (IF 2,533), 284, 2018, 115-122.
 • Némethy, M., Mihálik, D., Steifetten, O., Rošteková, V. (4 %), Mrkvová, M. (5 %), Janiga, M., Kraic, J.: Genetic differentiation between local population of Ips typographus in the high Tatra Mountains range. Scandinavian Journal of Forest Research (IF 1,688), 2018, 33, 3, 215-221.
 • Maliar, T., Nemeček, P., Urgeová, E., Maliarová, M., Nesvadba, V., Krofta, K., Vulganová, K., Krošlák, E. (10 %), Kraic, J.: Secondary metabolites, antioxidant and anti-proteinase activities of methanolic extracts from cones of hop (Humulus lupulis L.) cultivars. Chemical Papers, 2017, 71, 41-48. 
 • Krošlák, E. (40 %), Maliar, T., Nemeček, P., Viskupičová, J., Maliarová, M., Havrlentová, M., Kraic, J.: Antioxidant and proteinase inhibitory activities of selected poppy (Papaver somniferum L.) genotypes. Chemistry and Biodiversity, 2017, 14. 
 • Hajzer, V., Fišera, R., Latika, A., Durmis, J., Kollár, J., Frecer, V., Tučeková, Z., Miertuš, S., Kostolansky, F., Varečková, E., Šebesta, R.: Stereoisomers of oseltamivir-synthesis, in silico prediction and biological evaluation. Organic and Biomolecular Chemistry, 2017, 15, 1828-1841.
 • Krošlák, E. (30 %), Maliar, M., Maliarová, M., Nemeček, P., Hozlár, P., Ondrejovič, M., Havrlentová, M., Kraic, J.: Antioxidant and protease-inhibitory potential of extracts from grains of oat. Open Chemistry, 2016, 14, 324-334.
 • Sihelská, L. Predajňa, A. Nagyová, K. Šoltys, J. Budiš, J. Gubiš, M. Mrkvová, M. (5 %), Kraic, J., Mihálik, D., Glasa, M.: Detection and molecular characterisation of Slovak tomato isolates belonging to two recombinant strains of Potato virus Y / N. Acta Virologica, 2016, 60, 347-353.
 • Maliarová, M., Maliar, T., Krošlák, E. (15 %), Sokol, J., Nemeček, P., Nechvátal, P.: Antioxidant and proteinase inhibition activity of main oat avenanthramides, Journal of  Food and Nutrition Research, 51, 2015, s. 346-353. 
 

Vedecké práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS ADN, ADM

 • Legerská, B. (33 %), Chmelová, D., Ondrejovič, M.: Azonapthalene dyes decolorization and detoxification by laccase from Tramates versicolor. Nova Biotechnologica et Chimica, 2018, article in press.
 • Sihelská, N., Vozárová, Z., Predajňa, L., Šoltys, K., Hudcovicová, M., Mihálik, D., Kraic, J., Mrkvová, M. (9 %), Kúdela, O., Glasa, M.: Experimental Infection of Different Tomato Genotypes with Tomato mosaic virus Led to a Low Viral Population Heterogeneity in the Capsid Protein Encoding Region. The Plant Pathology Journal, 2017, 33, 5, 508-513.
 • Pukančíková, L., Lipničanová, S. (19 %), Kačaniová, M., Chmelová, D., Ondrejovič, M.: Natural microflora of raw cow milk and their enzymatic spoilage potential. Nova Biotechnologica et Chimica, 2016, 15, 142-155.
 • Ondreičková, K., Žofajová, A., Piliarová, M. (26 %), Gubiš, J., Hudcovicová, M.: Monitoring of rhizosphere bacterial communities in soil with sewage sludge addition using two molecular fingerprinting methods: Do these methods give similar results? Agriculture, 2016, 62, 52-61.
 • Legerská, B. (10 %), Chmelová, D., Ondrejovič, M.: Degradation of synthetic dyes by laccases: a mini-review. Nova Biotechnologica et Chimica, 2016, 15, 1, 90-106.
 • Žofajová, A., Pšenáková, I., Havrlentová, M., Piliarová, M.: Accumulation of total anthocyanins in wheat grain. Agriculture, 2012, 58, 50-56.