16.04.2018

Termíny obajob pre predmety LC z semestrálnej práce II, LC z semestrálnej práce III a Bakalársky projekt II sú nasledovné: 

1. termín - 26.04.2018 (štvrtok), pričom práca sa bude odovzdávať do nedele 22.04.2018

2. termín - 24.05.2018 (štvrtok), pričom práca sa odovzdáva do nedele 20.05.2018

3. termín - 21.06.2018 (štvrtok), pričom práca sa odovzdáva do nedele 17.06.2018

10.04.2018

Dňa 25. apríla 2018 (streda) sa o 16:00 hod. v malej zasadačke rektora UCM uskutoční ďalšia prednáška Študentského klubu VšeVed. Na tému "Čo sa VšeVed za mladi naučil, v práci akoby našiel" Vám porozpráva zahraničný hosť z Masarykovej univerzity v Brne Dr. Martin Benešík, dozviete sa niečo viac o prepojení vedomostí zo školy s praxou vo firme.

                

20.03.2018

Dňa 21.03.2018 (streda) o 16:00 sa uskutoční ďalší VšeVed v Univerzitnej knižnici UCM na Nám. J. Herdu 2 s témou Kniha... najlepší kamoš VšeVeda. Okrem iného sa budete môcž porozprávať s editorom JMBSF Dr. Lukášom Hlebom. Všetci ste srdečne vítaní. 

28.02.2018

Termín pre odovzdanie bakalárskej práce je do 06.07.2018 a termín pre odovzdanie diplomovej práce je do 07.05.2018

26.02.2018

Pozvánka študentského klubu VšeVed

Dňa 28. februára 2018 sa o 16:00 hod. na prízemí UCM vo veľkej zasadačke rektora uskutoční ďalšia prednáška Študentského klubu VšeVed. Na tému "O mágii vo vede"Vám porozpráva etnologička Mgr. Jana Melúchová z Univerzity Komenského a s Dr. Danielou Chmelovou z FPV UCM absolvujete workshop s názvom "Molekulárna kuchyňa", kde sa dozviete, že molekulárna biológia nemusí byť krkolomná, ale môže byť aj chutná.

16.02.2018

Na DOD UCM 2018 sa zúčastnila a odprezentovala aj naša katedra :)

07.02.2018

Srdečne Vás pozývame na Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy, ktorú organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia sa bude konať dňa 11. apríla 2018 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. V rámci konferencie prebehne aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy sa v akademickom roku 2017/2018 uskutoční v piatich sekciách:

1. Aplikovaná chémia a environmentálna chémia

2. Aplikovaná biológia a biotechnológie

3. Aplikovanie informačných a komunikačných technológií

4. Odborná komunikácia v anglickom jazyku

5. Sekcia študentov doktorandského štúdia

Inštrukcie pre písanie príspevku nájdete tu.

Prihlášky môžete zasielať na e-mailovú adresu organizačnému garantovi príslušnej sekcie do 27.3.2018.

01.02.2018

Oznam pre všetkých študentov FPV k organizácií LS 2017/2018

Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.

Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.

Postup na pozretie si rozvrhu v AIS2 je tu

V prípade zmeny v rozvrhoch pre denných študentov budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

16.01.2018

Prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. získal ocenenie za vedeckú publikáciu s významným vedeckým ohlasom.

S. Miertus, E. Scrocco, J. Tomasi (1981) Electrostatic Interaction of one Molecule with a Continuun. A direct Utilization of ab initio Molecular Potentials for the Prevision of Solvent Effects. Chem. Physics, 55, 117.

Ku koncu roku 2017 bola citovaná vo viac ako 5800 publikáciách abstrahovaných v databáze Scopus a patrí medzi najviac citované práce slovenských výskumníkov.

Predmetná publikácia popisuje prvýkrát novú metódu (nazývajú tiež Miertus-Scrocco-Tomasi metóda) hodnotenia vplyvu prostredia (rozpúšťadla) na elektrónovú štruktúru a vlastnosti molekúl. V súčasnosti využívajú túto metódu tisícky laboratórií na celom svete.

 

16.01.2018

Študenti 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Biotechnológie sa po dohode so školiteľom bakalárskej práce môžu prihlasovať v AIS-e na vypísané témy. 

Zoznam tém bakalárskych prác je konečný a aktuálny a je ho možné nájsť tu

Pri výbere tém je potrebné vybrať akademický rok 2018/2019 a BPFPV. 

30.11.2017

S hlbokým smútkom a bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že vo veku 77 rokov nás dňa 29.11.2017 opustil rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.

14.11.2017

Termíny obhajob semestrálnych projektov pre predmety Bakalársky projekt I (3. ročník, Bc.), LC z semestrálnej práce I (1. ročník, Mgr.) a LC z semestrálnej práce III (2. ročník, Mgr.) sa budú konať: 

1. termín - 14.12.2017 (štvrtok) - prácu poslať do 10.12.2017 (nedeľa)

2. termín - 19.01.2018 (piatok) - prácu poslať do 14.01.2018 (nedeľa)

3. termín - 09.02.2018 (piatok) - prácu poslať do 04.02.2018 (nedeľa)

Na termín sa je potrebné prihlásiť do AIS-u a poslať prácu do nedele na mail: semestralne.prace.kbt@gmail.com. 

08.11.2017

Workshop o prírodných vedách pre študentov stredných škôl

K príležitosti Týždňa vedy a techniky sme dnes privítali na pôde našej fakulty vyše 200 stredoškolákov, aby sme im priblížili prednáškami a pokusmi rôzne oblasti prírodných vied. Zastúpená bola aj Katedra biotechnológií. 

    

07.11.2017

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnila zaujímavá prednáška doc. Ing. Tibora Maliara, PhD. s názvom "Liečivá dizajnované prírodou" v preplnenom podniku Partizáni.

    

19.10.2017

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľuje rektor univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mimoriadny profesor rektorské voľno dňa 31.10.2017 (utorok) a dekan FPV UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dekanské voľno dňa 30.10.2017 (pondelok) všetkých študentom.  

04.10.2017

Dňa 25. septembra 2017 udelil rektor UCM, Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mimoriadny profesor "Cenu rektora UCM" za r. 2017 nášmu spolupracovníkovi Dr.h.c. prof. Ing. Stanislavovi Miertušovi, DrSc., za vynikajúce výsledky vedeckej práce. Srdečne blahoželáme.

21.09.2017

Študenti 1. ročníka Mgr. Biotechnológií

Všetci študenti 1. ročníka magisterského stupňa v študijnom programe Biotechnológie sa musia zúčastniť LC z biotechnológií I v prvom týždni zimného semestra 2017/2018 vo štvrtok. 

Zároveň prosím sledujte témy diplomových prác, pretože v prvý týždeň si bude nutné vybrať tému. 

Študenti sa musia prihlásiť na záverečnú prácu aj do AIS-u, avšak až po súhlase školiteľa DP! (nezabudnite, že  DP vyberáte v akademickom roku 2018/2019 a v úvodnej obrazovke zmeňte DPFF na DPFPV).

21.09.2017

Študenti 2. ročníka Mgr. ZMENA ROZVRHU!

1. týždeň ZS 2017/2018

ostatné týždne ZS 2017/2018 - riadny semester.

20.09.2017

!!!POZOR!!!

Vzhľadom na to, že v dňoch 27.-29.09.2017 (streda-piatok) prebehne v Jasnej (Nízke Tatry) konferencia ANS 2017 v tomto týždni bude rozvrh upravený. 

1. ročník Bc. 

2. ročník Bc. 

3. ročník Bc. 

1. ročník Mgr. 

2. ročník Mgr. 

Upozorňujem študentov, že zmena rozvrhu sa týka len prvého týždňa zimného semestra 2017/2018 - t.j. 25. - 29.09. 2017 (pondelok - piatok). V ostatných týždňoch sa bude už výuka realizovať podľa rozvrhov zverejnených v AIS-e alebo na katedrovej stránke (pozri nižšie). 

V prípade nejasností, prosím, kontaktujte tajomníka KBT FPV UCM: daniela.chmelova@ucm.sk. 

19.09.2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutoční 25. septembra 2017 (pondelok) o 10:00 v Dome kultúry v Trnave.

19.09.2017

Rozvrhy pre jednotlivé ročníky v študijnom programe Biotechnológie sú uvedené v AIS-e, ale je ich možné stiahnúť aj tu: 

1. ročník Bc. 

2. ročník Bc. 

3. ročník Bc. 

1. ročník Mgr. 

2. ročník Mgr.  - ZMENA ROZVRHU! 

Legenda k rozvrhom (tu)

07.09.2017

Fakulta prírodných vied Univerzity SS. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ICARST, Bratislava v dňoch od 4.9 do 6.9.2017 organizovala workshop "Smart Specialization Strategy in the Field of Biotechnologies in Europe: A Challenge for CEE Region" v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave, zameraný na hľadanie nových spôsobov vzájomnej spolupráce, riešenia výziev v rámci EÚ a celej Európy.
Workshop s viac ako 100 účastníkmi, zo skupiny akademických lídrov, špecialistov z Európskej komisie a mnohých výskumných a odborných pracovníkov z viac ako desiatich krajín strednej a východnej Európy. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci a s finančnou podporou Stredoeurópskej iniciatívy (CEI), Výskumného centra Európskej komisie (JRC- EC) and ICGEB.

16.08.2017

Harmonogram zápisov pre študentov študujúcich Biotechnológie: 

2. ročník (Bc., Mgr.) - 5. september - 8:00 (Bc., biotechnológie), 10:00 (Mgr., biotechnológie) - miestnosť S0.1 (UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, prízemie, vľavo).

3. ročník (Bc.) - 6. september - 8:00 (Bc., biotechnológie) -  miestnosť S0.1 (UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, prízemie, vľavo).

Denní študenti prekračujúci štandardnú dĺžku štúdia - osobne 6.9.2017 od 8:00 - 11:00.

Viac informácií tu

29.06.2017

Bakalárske štátne skúšky budú prebiehať v nasledujúcich dňoch: 23.08 (streda) - 24.08.2017 (štvrtok). Štátne skúšky prebehnú v Špačinciach na 1. poschodí v zasadačke Katedry chémie (Miestnosť Š133), pričom študenti budú mať k dispozícií miestnosť Š 2.3.

Magisterské štátne skúšky budú prebiehať 24.08.2017 (štvrtok) v poobedňajších hodinách, po skončení bakalárskych štátnych skúšok. 

14.06.2017

!!! LETNÁ PRAX NA SAV !!! 

Laboratórium glykomateriálov Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej praxe pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Viac info

11.06.2017

Oznam pre študentov

Rozdelenie ubytovanie pre študentov FPV UCM v akademickom roku 2017/2018.  Viac info

01.06.2017

 

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied predstavila víťazov 13. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov. Slávnostné odovzdávanie ocenení SAPV sa uskutočnilo dňa 30.05.2017 v kongresovej sále národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach. Na treťom mieste v kategórii prác s významným teoretickým prínosom sa umiestnila RNDr. Daniela Chmelová, PhD. z Katedry biotechnológií FPV UCM v Trnave. Ocenenie si prevzala z rúk štátneho tajomníka rezortu pôdohospodárstva PaedDr. Antona Stredáka.

 

17.05.2017

OZNAM  PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017

Prosíme všetkých študentov 3. roka bakalárskeho štúdia, ktorí budú absolvovať štátne skúšky v auguste 2017, aby priložili svoj študentský preukaz  k univerzitnému terminálu na predĺženie dopravnej časti do 31.08.2017.