Spolupráca s praxou

Akciová spoločnosť Enviral bola založená v roku 2004, ako prvý výrobca bioetanolu na Slovensku. Komerčná výroba bola v podniku spustená už v júli 2007. Aktuálna ročná produkčná kapacita predstavuje 145 tisíc m? bioetanolu. Spoločnosť Enviral si zakladá na kvalite a moderných technológiách, a zároveň zamestnáva najlepších odborníkov kvalifikovaných v chemicko-technologickej špecializácii. (https://www.enviral.sk/sk/)
 
Spoločnosť BIOTEC, s.r.o. je založená na viac ako 15 ročných skúsenostiach vedenia z praxe na nemeckom trhu v oblasti anaeróbnej fermentácie biomasy, biologických odpadov a výroby bioplynu. Vďaka dlhoročnému vývoju prináša na trh novú generáciu technológie, ktorá vďaka svojej maximálnej efektívnosti a vysokej miere spoľahlivosti podstatne skrátila dobu návratnosti investície. (https://www.biotecsk.eu/sk/)