Biotec

Prednáška o produkcii bioplynu pre študentov 

Účasť na Európskom workshope: Advanced biofuels, biorefinery and bioeconomy 2015