Pripravujeme magisterské štúdium Biotechnológie

20.06.2014 10:00

Od septembra 2014 sa otvára magisterský študijný program Biotechnológie. 

Možnosť podávania prihlášok do novo otvoreného magisterského štúdijného programu Biotechnológie (september 2014) je predĺžené a to do 15. augusta 2014. Pokyny pre podanie prihlášok nájdetu tu.

—————

Späť