Bakalárske štátnice

26.08.2014 08:30

Štátne skúšky 1. stupňa vysokoškolského štúdia sa uskutočnia v dňoch 26. - 27. 08. 2014.

—————

Späť