Ing. Tibor Maliar, PhD.

Ing. Tibor Maliar, PhD.

Vedúci Katedry biotechnológií 

 

 

 

Konzultačné hodiny: 10:00 – 12:00 (pondelok)

Miestnosť: Š 202

E-mail: tibor.maliar@ucm.sk