Ing. Tibor Maliar, PhD.

Ing. Tibor Maliar, PhD.

Konzultačné hodiny: 10.00 - 12.00 (pondelok)

Miestnosť: Š 202

E-mail: tibor.maliar@ucm.sk