Podmienky prijatia na štúdium

Na FPV UCM v Trnave na ponúkame akreditované štúdium v študijných programoch:

Bakalárske jednoodborové štúdium - prihláška

aplikovaná biológia denné štúdium 50

aplikovaná informatika denné a externé štúdium 50/50

biotechnológie denné štúdium 50

chémia denné štúdium 50

ochrana a obnova životného prostredia denné štúdium 50

 

Magisterské jednoodborové štúdium - prihláška

aplikovaná biológia denné štúdium 30

aplikovaná chémia denné štúdium 30

biomedicínska chémia denné štúdium 24

biotechnológie denné štúdium 30

 

Doktorandské štúdium  (denné a externé)

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denné a externé štúdium

Molekulárna biológia

Biotechnológie

 

Rigorózne konanie

aplikovaná biológia

aplikovaná chémia

biomedicínska chémia

biotechnológie

Pre viac informácií klikaj --- tu ---