Podmienky prijatia na štúdium

Na FPV UCM v Trnave na ponúkame akreditované štúdium v študijných programoch:

Bakalárske štúdium

 • Aplikovaná informatika denné a externé štúdium 50
 • Aplikovaná biológia denné štúdium 50
 • Biotechnológie denné štúdium 50
 • Chémia a aplikovaná chémia denné štúdium 50
    
    Magisterské štúdium
 • Aplikovaná chémia a biochémia denné štúdium 40
 • Aplikovaná biológia denné štúdium 40
 • Biotechnológie denné štúdium 40
 
    Doktorandské štúdium
 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denné a externé štúdium
 • Molekulárna biológia denné a externé štúdium
 • Biotechnológie denné a extrené štúdium
   
   Rigorózne konanie
 • Aplikovaná chémia a biochémia
 • Aplikovaná biológia
 • Biotechnológie