Vypísané témy pre 2017/2018

Na témy bakalárskych/diplomových prác je nutné sa prihlásiť v AIS-e (po dohode so školiteľom práce) podľa pokynov.  

 

Témy bakalárskych a diplomových prác sa budú postupne dopĺňať. 

Témy diplomových prác

Témy bakalárskych prác