30.01.2020

Príď k nám študovať! Termín podania prihlášky je do 30.04.2020.

            

Viac info tu

03.12.2019

Termíny obhajob semestrálnych projektov študentov 3. ročníka (Bc.) a 1. a 2. ročníka (Mgr.) budú prebiehať v Zasadačke KBT a KBIO na 2. poschodí v Špačinciach nasledovne: 

  1. termín 19.12.2019 (štvrtok) o 14:00 – prácu je nutné zaslať do 13.12.2019 (piatok)
  2. termín 16.01.2020 (štvrtok) o 9:00 – prácu je nutné zaslať do 10.01.2020 (piatok)
  3. termín 06.02.2020 (štvrtok) p 9:00 – prácu je nutné zaslať do 31.01.2020 (piatok)

Semestrálnu prácu zašlite na mail semestralne.prace.kbt@gmail.com. Na termíny sa je potrebné prihlásiť do AIS-u.

23.10.2019

Dňa 24.10.2019 sa vo vestibule hlavnej budovy UCM (Nám. J. Herdu 2) uskutoční informačný deň SAIA - Štipendiá a granty, ktorý je určený všetkým záujemcom o štúdium a výskum v zahraničí. Infodeň sa uskutoční v čase od 9.00 do 11.30. hod.

21.10.2019

Dekan FPV v Trnave doc. Sokol, udeľuje všetkým študentom FPV UCM v Trnave dňa 31. októbra 2019 (štvrtok) dekanské voľno

20.09.2019

Milí študenti, 

témy záverečných prác boli nahrané do AIS. Je možné sa, po dohovore a odsúhlasení Vašeho mena pre danú tému školiteľom, prihlásiť (od 23.09.2019 - pondelok). V AIS-e vybrajte akademický rok 2020/2021 (DPFPV). Ak by Vám to nešlo, prosím, kontaktujte Dr. Chmelovú (daniela.chmelova@ucm.sk).

17.09.2019

Milí študenti,

Nižšie sú rozvrhy pre zimný semester 2019/2020 pre jednotlivé ročníky.

Bc.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Mgr.

1. ročník

2. ročník

09.09.2019

Do sekcie Informácie pre študentov --- Záverečné práce --- Témy záverečných prác pre rok 2019/2020 postupne pribúdajú bakalárske a magisterské témy. V prípade záujmu napíšte školiteľovi danej témy mail (meno.priezvisko@ucm.sk; napr. RNDr. Daniela Chmelová, PhD. - daniela.chmelova@ucm.sk). 

25.06.2019

Dňa 11.06.2019 sa uskutočnilo vyhlásenie víťazov Súťaže mladých vedeckých pracovníkov o oblasti pôdohospodárskych vied organizovanej Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied. Naša PhD. študentka RNDr. Barbora Legerská patrila medzi ocenených autorov v 15. ročníku v odbore vodného hospodárstva. Gratulujeme!

        

29.05.2019

Informácia o pridelení ubytovania študentom FPV UCM 2019/2020

Ubytovanie v ŠD bolo pridelené  študentom FPV UCM pokračujúcich ročníkov na základe elektronicky podanej žiadosti o ubytovanie prostredníctvom akademického informačného systému(AIS).
Informáciu o pridelení ubytovania nájdete v systéme  AIS.

07.05.2019

Deň fascinácie rastlinami je medzinárodná výzva Európskej organizácie pre rastlinnú biológiu (EPSO), ktorá už po 5. krát v roku 2019 organizuje v priebehu mesiaca máj medzinárodný Deň fascinácie rastlinami. Cieľom tejto aktivity, do ktorej sa zapája viac ako 50 krajín sveta s viac ako 800 aktivitami, je fascinovať odbornú i laickú verejnosť rastlinami. Ukázať verejnosti, že rastliny sú unikátne organizmy, bez ktorých by sme nedokázali žiť na Zemi. Katedra biotechnológií sa zapojí do tejto aktivity s témou Biotechnologické rastliny. Dňa 23.5.2019 v čase medzi 9:00 a 16:00 hod. budú na pôde NPPC-Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch prezentované hlavne pre študentov vybrané druhy rastlín pestované a využívané v rastlinných a farmaceutických biotechnológiách, rastliny pestované v laboratórnych podmienkach v skúmavkách na živných médiách alebo na špeciálnych živných substrátoch produkujúce rôzne biologicky aktívne látky. Prezentované budú jednoduché metódy, ako možno v týchto rastlinách dokázať a následne extrahovať zaujímavé látky s biologickou a funkčnou hodnotou. Všetci ste srdečne vítaní!

06.05.2019

Termíny obhajob semestrálnych projektov študentov 3. ročníka (Bc.) a 1. ročníka (Mgr.) budú prebiehať v Zasadačke KBT a KBIO na 2. poschodí v Špačinciach od 8:30 nasledovne: 

  1. termín 15.05.2019 (streda) – prácu je nutné zaslať do 12.05.2019 (nedeľa)
  2. termín 12.6.2019 (streda) – prácu je nutné zaslať do 09.06.2019 (nedeľa)
  3. termín 26.6.2019 (streda) – prácu je nutné zaslať do 23.06.2019 (nedeľa)

Semestrálnu prácu zašlite na mail semestralne.prace.kbt@gmail.com. Na termíny sa je potrebné prihlásiť do AIS-u.

03.05.2019

Haluškovanie 2019

Milí študenti, zamestnanci a priatelia UCM, chceme Vás pozvať na tradičné Haluškovanie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.5.2019 o 15:00 v špačinských záhradách
(za budovou FPV v Špacinciach).
Pravidlá: súťažia 4 členné tímy vo varení halušiek.
FPV zabezpečí nákup požadovaných surovín a môže pomôcť so zabezpečením miestnosti
na prípravu. Súťažiaci si sami zabezpečujú riad na prípravu (ako hrnce, varechy, misy, nože, panvice, dosky na krájanie, ...).
Týmto vyzývam súťažné tímy (meno tímu a zoznam požadovaných surovín), aby sa prihlásili do piatku 3.5.2019 na e-mail jan.rimarcik@ucm.sk

13.02.2019

POKYNY PRE ŠTUDENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE NA FPV UCM KONANEJ V MÁJI 2019

POKYNY PRE ŠTUDENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE NA FPV UCM KONANEJ V MÁJI A JÚNI 2019

12.02.2019

Fakulta prírodných vied UCM

pozýva  študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia  na CELOSLOVENSKÚ ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU „APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY“

Termín konania:  10. apríl 2019

Miesto konania:  budova UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave

Záväzná prihláška, organizačné pokyny  a pokyny na písanie príspevku nájdete na https://fpv.ucm.sk/sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia.html

10.12.2018

Pozývame všetkých študentov na seminár Workspace Europe. Viac na plagáte.

03.12.2018

Termíny obhajob semestrálnych projektov študentov 3. ročníka (Bc.) a 1. a 2. ročníka (Mgr.) budú prebiehať v Zasadačke KBT a KBIO na 2. poschodí v Špačinciach od 8:30 nasledovne: 

  1. termín 12.12.2018 (streda) – prácu je nutné zaslať do 9.12.2018 (nedeľa)
  2. termín 16.1.2019 (streda) – prácu je nutné zaslať do 13.1.2019 (nedeľa)
  3. termín 6.2.2019 (streda) – prácu je nutné zaslať do 3.2.2019 (nedeľa)

Semestrálnu prácu zašlite na mail semestralne.prace.kbt@gmail.com. Na termíny sa je potrebné prihlásiť do AIS-u.

05.11.2018

Súťaž Erasmus+

Ak si sa zúčastnil mobilitného programu Erasmus+, máš možnosť zapojiť sa svojim príbehom do súťaže a vyhrať slušnú sumu. Viac v prepojení na link tu.

03.10.2018

Farebné biotechnológie bol názov stánku Katedry biotechnológií FPV UCM v Trnave, ktorým sa prezentovala na akcii Európska noc výskumníkov. Akcia sa konala v piatok 28.09.2018 v čase medzi 9:00 a 23:00 hod v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Na akcii bolo zúčastnených viac ako 80 stánkov prezentujúcich vedu a výskum rôznych inštitúcií SR i zo zahraničia. Stánok "Farebné biotechnológie" ukázal návštevníkom aké rôznofarebné vedia byť biotechnológie od bielych, cez červené a zelené až po čierne a aký je predmet záujmu biotechnológií na FPV UCM. Záujem vzbudili farebné reakcie antokyánov, ktoré menili svoje zafarbenie v závislosti od pH prostredia, ale aj separácia zeleného rastlinného farbiva chlorofyl alebo rôznofarebné živné média, na ktorých sa kultivovali rôzne mikroorganizmy odfarbujúce médiu na základe produkcie rôznych metabolitov. O experimenty prejavili záujem nielen žiaci základných škôl, ale aj ich pedagógovia, stredoškoláci i vysokoškoláci. Dokonca sa na vedcov na chvíľu zahrali aj dospelí. Všetci si domov odniesli postup na experiment na doma, ktorého výsledky môžu s nami zdieľať cez instagram.

26.10.2018

Výmenný pobyt na UTB v Zlíne 

V ponuke je pre študentov Erasmus+ mobilita od partnerskej univerzity v Zlíne. Žiadosti je potrebné doručiť do 1.11.2018 a výmenný pobyt je možný v letnom semestri 2018/2019. Pre viac informácií kliknite tu.  

Viac informácií o ponuke predmetov kliknite tu

26.10.2018

Výzva národného štipendijného programu na podporu mobilít na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2018/2019.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2018 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2018/2019. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. 

Viac info na letáku alebo na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp.www.scholarships.sk.

21.09.2018

Na stránku KBT pribudli témy bakalárskych a magisterských prác pre akademický rok 2018/2019. Pre via informácií pozri tu. V prípade záujmu o tému, kontaktujte školiteľa a dohodnite sa na podrobnostiach s ním. 

21.09.2018

Vedecký veľtrh je celodenný zábavný program pre deti a mládež, ale aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť, v rámci ktorého sú prezentované zaujímavou a interaktívnou formou rôzne oblasti vedy a výskumu. Tohto roku sa konal v piatok 14. septembra 2018 v čase od 8:30 hod. do 17:00 hod. na Námestí nákupného centra EUROVEA v Bratislave. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa zapojila do akcie stánkom nazvaným „dúhový svet biotechnológie“. Katedra biotechnológie pripravila dva chemické pokusy, v rámci ktorých sa mohli účastníci akcie dozvedieť, prečo sú antokyány považované za prírodné indikátory pH, keďže v závislosti od pH prostredia menia svoju farbu medzi sýto červenou, cez zelenú a jej odtiene až po modrú. 

                                                   

03.09.2018

Prijímacie konanie na tretí stupeň VŠ štúdia FPV v študijnom odbore Biotechnológie v akademickom roku 2018/2019!