20.09.2017

!!!POZOR!!!

Vzhľadom na to, že v dňoch 27.-29.09.2017 (streda-piatok) prebehne v Jasnej (Nízke Tatry) konferencia ANS 2017 v tomto týždni bude rozvrh upravený. 

1. ročník Bc. 

2. ročník Bc. 

3. ročník Bc. 

1. ročník Mgr. 

2. ročník Mgr. 

Upozorňujem študentov, že zmena rozvrhu sa týka len prvého týždňa zimného semestra 2017/2018 - t.j. 25. - 29.09. 2017 (pondelok - piatok). V ostatných týždňoch sa bude už výuka realizovať podľa rozvrhov zverejnených v AIS-e alebo na katedrovej stránke (pozri nižšie). 

V prípade nejasností, prosím, kontaktujte tajomníka KBT FPV UCM: daniela.chmelova@ucm.sk. 

19.09.2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutoční 25. septembra 2017 (pondelok) o 10:00 v Dome kultúry v Trnave.

19.09.2017

Rozvrhy pre jednotlivé ročníky v študijnom programe Biotechnológie sú uvedené v AIS-e, ale je ich možné stiahnúť aj tu: 

1. ročník Bc. 

2. ročník Bc. 

3. ročník Bc. 

1. ročník Mgr. 

2. ročník Mgr.  - ZMENA ROZVRHU! 

Legenda k rozvrhom (tu)

07.09.2017

Fakulta prírodných vied Univerzity SS. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ICARST, Bratislava v dňoch od 4.9 do 6.9.2017 organizovala workshop "Smart Specialization Strategy in the Field of Biotechnologies in Europe: A Challenge for CEE Region" v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave, zameraný na hľadanie nových spôsobov vzájomnej spolupráce, riešenia výziev v rámci EÚ a celej Európy.
Workshop s viac ako 100 účastníkmi, zo skupiny akademických lídrov, špecialistov z Európskej komisie a mnohých výskumných a odborných pracovníkov z viac ako desiatich krajín strednej a východnej Európy. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci a s finančnou podporou Stredoeurópskej iniciatívy (CEI), Výskumného centra Európskej komisie (JRC- EC) and ICGEB.

16.08.2017

Harmonogram zápisov pre študentov študujúcich Biotechnológie: 

2. ročník (Bc., Mgr.) - 5. september - 8:00 (Bc., biotechnológie), 10:00 (Mgr., biotechnológie) - miestnosť S0.1 (UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, prízemie, vľavo).

3. ročník (Bc.) - 6. september - 8:00 (Bc., biotechnológie) -  miestnosť S0.1 (UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, prízemie, vľavo).

Denní študenti prekračujúci štandardnú dĺžku štúdia - osobne 6.9.2017 od 8:00 - 11:00.

Viac informácií tu

29.06.2017

Bakalárske štátne skúšky budú prebiehať v nasledujúcich dňoch: 23.08 (streda) - 24.08.2017 (štvrtok). Štátne skúšky prebehnú v Špačinciach na 1. poschodí v zasadačke Katedry chémie (Miestnosť Š133), pričom študenti budú mať k dispozícií miestnosť Š 2.3.

Magisterské štátne skúšky budú prebiehať 24.08.2017 (štvrtok) v poobedňajších hodinách, po skončení bakalárskych štátnych skúšok. 

14.06.2017

!!! LETNÁ PRAX NA SAV !!! 

Laboratórium glykomateriálov Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej praxe pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Viac info

11.06.2017

Oznam pre študentov

Rozdelenie ubytovanie pre študentov FPV UCM v akademickom roku 2017/2018.  Viac info

01.06.2017

 

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied predstavila víťazov 13. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov. Slávnostné odovzdávanie ocenení SAPV sa uskutočnilo dňa 30.05.2017 v kongresovej sále národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach. Na treťom mieste v kategórii prác s významným teoretickým prínosom sa umiestnila RNDr. Daniela Chmelová, PhD. z Katedry biotechnológií FPV UCM v Trnave. Ocenenie si prevzala z rúk štátneho tajomníka rezortu pôdohospodárstva PaedDr. Antona Stredáka.

 

17.05.2017

OZNAM  PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017

Prosíme všetkých študentov 3. roka bakalárskeho štúdia, ktorí budú absolvovať štátne skúšky v auguste 2017, aby priložili svoj študentský preukaz  k univerzitnému terminálu na predĺženie dopravnej časti do 31.08.2017.

16.05.2017

Aktualizovaná časť venovaná Záverečným prácam

 

27.02.2017

Termíny obhajob semestrálnych projektov pre predmety Bakalársky projekt II, LC z semestrálnej práce II sú nasledovné: 

  • 12.05.2017 - piatok (odovzdať prácu do 7.05.2017 - nedeľa) - I. termín
  • 16.06.2017 - piatok (odovzdať prácu do 11.06.2017 - nedeľa) - II. termín
  • 30.06.2017 - piatok (odovzdať prácu do 25.06.2017 - nedeľa) - III. termín
Práce sa odovzdávajú vždy do nedele (23:59) predchádzajúcej piatkovú obhajobu na mail: semestralne.prace.kbt@gmail.com. Bez odovzdania práce vo formáte .doc alebo .docx nebude možné sa obhajob zúčastniť. 
Práca musí spĺňať kritéria uvedené na katedrovej stránke v sekcií Záverečné práce. 

 

24.02.2017

Ešte stále rozmýšľaš či má zmysel ísť na Erasmus+ stáž? 

WorkSpace Europe Ťa presvedčí, že sa to oplatí. Príď v utorok 28/02 o 13:00 do dolnej veľkej zasadačky Z0.3 na J. Herdu a dozvieš sa všetky dôležité informácie.

08.02.2017

Pre študentov 1. ročníka Bc Biotechnológie:

 

Prednáška z Biológie II je povinná v pondelok 13.02. pre všetkých študentov, ktorí majú tento predmet zapísaný. Zároveň sa všetci študenti povinne, ktorí majú zapísané Laboratórne cvičenia z biológie II, stretnú v pondelok o 10:15 hod. pred miestnosťou 2.2 (Špačince). 

RNDr. M. Havrlentová, PhD.

04.02.2017

Program Erasmus tento rok oslavuje okrúhle jubileum. Oslávenec si však nechce všetky darčeky nechať len pre seba. V narodeninovom kvíze od WorkSpace Europe sa môže nejaký fajný prezent ujsť aj vám!

Čo všetko je v hre?

1.cena: tablet iPad MINI
2.cena: darčeková poukážka na nákup v sieti kníhkupectiev v hodnote 30 EUR
3.cena: spoločenská hra
 

Ako sa zapojiť nájdete na  www.stazista.sk
Veľa šťastia!

30.01.2017

OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  LS 2016/2017

Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.

Legenda k rozvrhu je zverejnená tu .

Rozvh pre LS 2016/2017 si môžete stiahnúť tu.

V prípade zmeny v rozvrhu budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

11.01.2017

Informácia ohľadom straty prístupu k vedeckým databázam (zdroj: sme.sk).

Aktualizácia: Prístup k vedeckým databázam je obnovený

12.12.2016

Prihlasovanie sa na témy záverečných prác

Študenti druhých ročníkov bakalárskeho a prvých ročníkov magisterského štúdia sa  do 28.2.2017 musia  prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2017/2018 cez systém AIS. Návod na prihlasovanie: http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/

12.12.2016

OZNAM pre študentov a pedagógov FPV UCM

Podať prihlášku na mobility Erasmus+, ktoré sa budú realizovať v akademickom roku 2017/2018 je možné do 29. januára 2017. Pre viac informácií kliknite tu.