03.04.2017

Infodeň SAIA

 

5.4. 2017 (streda) sa bude na UCM konať Deň SAIA. Zameraný je na študijné a iné pobyty v zahraničí pre študentov, doktorandov a pedagógov. Všetkých srdečne pozývame.

27.02.2017

Termíny obhajob semestrálnych projektov pre predmety Bakalársky projekt II, LC z semestrálnej práce II sú nasledovné: 

  • 12.05.2017 - piatok (odovzdať prácu do 7.05.2017 - nedeľa) - I. termín
  • 16.06.2017 - piatok (odovzdať prácu do 11.06.2017 - nedeľa) - II. termín
  • 30.06.2017 - piatok (odovzdať prácu do 25.06.2017 - nedeľa) - III. termín
Práce sa odovzdávajú vždy do nedele (23:59) predchádzajúcej piatkovú obhajobu na mail: semestralne.prace.kbt@gmail.com. Bez odovzdania práce vo formáte .doc alebo .docx nebude možné sa obhajob zúčastniť. 
Práca musí spĺňať kritéria uvedené na katedrovej stránke v sekcií Záverečné práce. 

 

24.02.2017

Ešte stále rozmýšľaš či má zmysel ísť na Erasmus+ stáž? 

WorkSpace Europe Ťa presvedčí, že sa to oplatí. Príď v utorok 28/02 o 13:00 do dolnej veľkej zasadačky Z0.3 na J. Herdu a dozvieš sa všetky dôležité informácie.

08.02.2017

Pre študentov 1. ročníka Bc Biotechnológie:

 

Prednáška z Biológie II je povinná v pondelok 13.02. pre všetkých študentov, ktorí majú tento predmet zapísaný. Zároveň sa všetci študenti povinne, ktorí majú zapísané Laboratórne cvičenia z biológie II, stretnú v pondelok o 10:15 hod. pred miestnosťou 2.2 (Špačince). 

RNDr. M. Havrlentová, PhD.

04.02.2017

Program Erasmus tento rok oslavuje okrúhle jubileum. Oslávenec si však nechce všetky darčeky nechať len pre seba. V narodeninovom kvíze od WorkSpace Europe sa môže nejaký fajný prezent ujsť aj vám!

Čo všetko je v hre?

1.cena: tablet iPad MINI
2.cena: darčeková poukážka na nákup v sieti kníhkupectiev v hodnote 30 EUR
3.cena: spoločenská hra
 

Ako sa zapojiť nájdete na  www.stazista.sk
Veľa šťastia!

30.01.2017

OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  LS 2016/2017

Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.

Legenda k rozvrhu je zverejnená tu .

Rozvh pre LS 2016/2017 si môžete stiahnúť tu.

V prípade zmeny v rozvrhu budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

11.01.2017

Informácia ohľadom straty prístupu k vedeckým databázam (zdroj: sme.sk).

Aktualizácia: Prístup k vedeckým databázam je obnovený

12.12.2016

Prihlasovanie sa na témy záverečných prác

Študenti druhých ročníkov bakalárskeho a prvých ročníkov magisterského štúdia sa  do 28.2.2017 musia  prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2017/2018 cez systém AIS. Návod na prihlasovanie: http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/

12.12.2016

OZNAM pre študentov a pedagógov FPV UCM

Podať prihlášku na mobility Erasmus+, ktoré sa budú realizovať v akademickom roku 2017/2018 je možné do 29. januára 2017. Pre viac informácií kliknite tu.

08.12.2016

Skúška k predmetu Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci I a Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci III  sa uskutoční o 8.30 v Zasadačke Katedry biotechnológií a Katedry biológie na 2. poschodí v Špačinciach v dňoch 13.01.2017 (piatok); 27.01.2017 (piatok) a 10.02.2017 (piatok). Prácu je potrebné odovzdať vždy do nedele pred dátumom, na ktorý ste sa prihlásili (t.j. do 08.01.2017 (nedeľa); 22.01.2017 (nedeľa)  a 05.02.2017 (nedeľa) v AIS-e na mail: semestralne.prace.kbt@gmail.com.

Práca musí byť vypracovaná do formy templátu a spĺňať povinné atribúty pre absolvovanie predmetu, ktoré sú uvedené tu. V prípade otázok alebo nejasností, prosím, kontaktujte koordinátora magisterského štúdia. 

Zároveň upozorňujeme študentov, ktorí pokračujú v téme svojej práce z bakalárskeho stupňa, že vzhľadom na systém kontroly originality, do ktorého musí byť zadaná každá práca, nesmie zhoda z ich obhájenou bakalárskou prácou presiahnúť hodnotu 30 % (Ak študent presiahne túto hranicu, nebude na skúšku do opravy svojej práce pripustený).

Pre študentov, ktorí nemajú absolvovaní predmet LC k semestrálnej práci II platia tie isté termíny, pravidlá a atribúty semestrálnej práce. 

06.12.2016

Skúška k predmetu Bakalársky projekt I sa uskutoční o 8.30 v Zasadačke Katedry biotechnológií a Katedry biológie na 2. poschodí v Špačinciach v dňoch 13.01.2017 (piatok); 27.01.2017 (piatok) a 10.02.2017 (piatok).

Na skúšku je potrebné priniesť vytlačenú verziu práce, ktorá  je po formálnej stránke zhodná s templátom určeným pre písanie záverečných prác a spĺňa nasledovné atribúty:

-          min. 10 strán čistého textu

-          min. 10 relevantných experimentálnych článkov, 5 literárnych rešerší a 3 monografie použité na zostavenie práce

 

Na skúšku je potrebné si pripraviť 10 minútovú prezentáciu v PowerPoint-e. 

01.12.2016

Letná škola pre študentov
Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy. 
Letná škola o ochrane životného prostredia- cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod. http://bit.ly/2gF3oAP 
Termín podania prihlášky je 8. februára 2017. Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie www.fulbright.sk

Letné školy sa konajú v termíne koniec júna - júl 2016.
Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného poistenia, letenky a víz do USA.

26.11.2016

Smutočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 25.novembra 2016 naše rady navždy opustil vo veku 67 rokov prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., ktorý pôsobil ako vysokoškolský pedagóg aj na FPV UCM v Trnave. 

25.11.2016

29.11.2016 sa v zasadačke rektora uskutoční informačné stretnutie k pracovným stážam prostredníctvom Erasmus+. 

 

13.10.2016

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľuje dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. všetkým študentom FPV dňa 31. októbra 2016 (pondelok) dekanské voľno.

13.10.2016

Termíny odovzdania záverečných prác:

·         bakalárska práca do 07.07.2017

·         diplomová práca do 12.05.2017