13.10.2016

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľuje dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. všetkým študentom FPV dňa 31. októbra 2016 (pondelok) dekanské voľno.

13.10.2016

Termíny odovzdania záverečných prác:

·         bakalárska práca do 07.07.2017

·         diplomová práca do 12.05.2017

06.10.2016

Pozvánka

Pozývame študentov na prezentáciu p. Alana Halleta zo spoločnosti English Oak Recruitment, ktorá ponúka štúdijné pobyty pre študentov vo Veľkej Británii. Prezentácia sa uskutoční dňa 11.10.2016 v miestnosti Z0.3 (dolná veľká zasadačka) v budove na nám. J. Herdu 2 o 13:00 hod. 

19.09.2016

V AIS-e boli zverejnené rozvrhy pre jednotlivé ročníky. Pre zjednodušenie si môžete rozvrh stiahnuť aj tu:

študijný program Biotechnológie - bakalársky stupeň

1. rok

2. rok

3. rok

študijný program Biotechnológie - magisterský stupeň

1. rok

2. rok

Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.

14.09.2016

Konfuciov Inštitút v Bratislave ponúka kurzy čínskeho jazyka pre začiatočníkov. Kurzy sú vedené čínskymi lektormi, priamo v priestoroch UCM. Vyučovacím jazykom je angličtina. Viac informácií tu.

17.08.2016

Harmonogram zápisov do jednotlivých ročníkov: 

  • zápis do 2. ročníka Bc., Mgr. Biotechnológie - 6. september 2016 o 8:00 Miestnosť S0.2 (budova UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, prízemie, vľavo)
  • zápis do 3. ročníka Bc., Biotechnológie - 7. septemeber 2016 o 8:00 Miestnosť S0.2 (budova UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, prízemie, vľavo)

22.06.2016

Pridelenie ubytovania študentom FPV UCM na AR 2016/17 nájdete tu

16.06.2016

Laboratórium biokatalýzy a organickej syntézy Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej stáže v rozsahu 2-3 týždňov pre študentov Biotechnológií. Pre viac informácií pozri tu. V prípade záujmu kontaktujte: vladimir.mastihuba@savba.sk. 

                                                                

15.06.2016

Dňa 30.6.2016 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2015/2016. Povinnosti vyučujúceho a študenta nájdete tu

08.06.2016

Postup elektronické zápisu študentov FPV UCM na AR 2016/2017 môžete pozrieť  tu

29.04.2016

Oznam pre študentov 3. ročníka (Bc.) a 1. ročníka (Mgr.)

obhajoby Bakalárskeho projektu II (3: ročník, Bc.) a Laboratórnych cvičení k semestrálnej práci II (1. ročník, Mgr.) sa budú konať v nasledujúcich termínoch v mistnosti Š 2.5. od 8:30: 

  • ​1. termín - 27.05.2016 (piatok) - poslať prácu do 22.05.2016 (nedeľa)
  • 2. termín - 10.06.2016 (piatok) - poslať prácu do 05.06.2016 (nedeľa)
  • 3. termín - 24.06.2016 (piatok) - poslať prácu 19.06.2016 (nedeľa)

​Študenti práce vždy pošlú do nedele na adresu miroslavondrejovic@gmail.com. Je potrebné sa prihlásiť na vybraný termín v AIS-e. Bez splnenia nižšie uvedených atribútov nebudú študenti k obhajobe pripustení. Podmienky nájdete tu

13.04.2016

Oznam pre študentov

Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia si prihlášku na magisterský stupeň môžu podať do 30. apríla 2016 (1. kolo) poštou na adresu Študijné oddelenie UCM,  FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, osobne v podateľni UCM v Trnave alebo elektronicky. Pokyny pre vyplnenie elektronickej prihlášky sú uvedené na stránke UCM.   

Pri elektronickom podaní prihlášky je uchádzač povinný vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi  odoslať na Študijné oddelenie UCM. 

15.03.2016

Oznam pre študentov 
Študenti tretieho roku bakalárskeho štúdia na FPV UCM, ktorí majú štátne skúšky v auguste 2016, aktualizujte si prosím Vaše údaje na ISIC preukaze priložením k  univerzitnému terminálu.

08.03.2016

Harmonogram štátnych skúšok je možné stiahnúť tu. Pre viac informácií ohľadom spracovania záverečnej práce, termínov odovzdávania pozri tu

01.03.2016

Oznam študijného oddelenia
Študijné oddelenie upozorňuje študentov, že podmienkou pokračovania v štúdiu v ďalšom roku štúdia (AR 2016/2017) v dennej a externej forme štúdia je získanie aspoň 40 kreditov v predchádzajúcom akademickom roku (AR 2015/2016).
V externej forme štúdia aspoň 30 kreditov v študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia štyri roky v bakalárskych študijných programoch a v študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky v magisterských študijných programoch (§ 11 ods. 26 Študijného poriadku UCM v Trnave)

17.02.2016

Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS+ na rok 2016/2017 na FPV UCM je možné stiahnúť tu

12.02.2016

Na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave sa 6. apríla 2016 uskutoční celoslovenská študentská vedecká konferencia s názvom „Aplikované prírodné vedy“. 

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.
V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác. Viac informácií získate   tu  .

05.02.2016

Rozvrh na letný semester v akademickom roku 2015/2016 je v AIS-e. 

Letný semester v akademickom roku 2015/2016  začína dňa 15.02.2016.

05.02.2016

Dňa 13.4.2016 sa na pôde Fakulty prírodných vied UKF v Nitre uskutoční študentská vedecká konferencia (ŠVK). Podujatie je určené pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, pričom vítaní sú aj doktorandi v 1. ročníku štúdia. Dôležitým termínom je 10. marec 2016, dokedy je nutné nahrať príspevok do konferenčného systému. Viac informácií nájdete na: http://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2016

20.01.2016

Študenti druhých ročníkov bakalárskeho a prvých ročníkov magisterského štúdia sa do 28.02.2016 musia prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2016/2017 cez systém AIS. V AIS-e nezabudnite vybrať akademický rok 2016/2017 a záverečnú prácu vypísanú na FPV (t.j. BPFPV alebo DPFPV). Postup si môžete stiahnúť tu

20.01.2016

Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Biotechnológie sa uskutočnia v dňoch 22. - 23.08.2016 a štátne skúšky magisterského študijného programu Biotechnológie sa uskutočnia v dňoch 02. - 03.06.2016. Pre viac informácií ohľadom štátnic klikni tu a záverečných prác tu