24.02.2017

Ešte stále rozmýšľaš či má zmysel ísť na Erasmus+ stáž? 

WorkSpace Europe Ťa presvedčí, že sa to oplatí. Príď v utorok 28/02 o 13:00 do dolnej veľkej zasadačky Z0.3 na J. Herdu a dozvieš sa všetky dôležité informácie.

08.02.2017

Pre študentov 1. ročníka Bc Biotechnológie:

 

Prednáška z Biológie II je povinná v pondelok 13.02. pre všetkých študentov, ktorí majú tento predmet zapísaný. Zároveň sa všetci študenti povinne, ktorí majú zapísané Laboratórne cvičenia z biológie II, stretnú v pondelok o 10:15 hod. pred miestnosťou 2.2 (Špačince). 

RNDr. M. Havrlentová, PhD.

04.02.2017

Program Erasmus tento rok oslavuje okrúhle jubileum. Oslávenec si však nechce všetky darčeky nechať len pre seba. V narodeninovom kvíze od WorkSpace Europe sa môže nejaký fajný prezent ujsť aj vám!

Čo všetko je v hre?

1.cena: tablet iPad MINI
2.cena: darčeková poukážka na nákup v sieti kníhkupectiev v hodnote 30 EUR
3.cena: spoločenská hra
 

Ako sa zapojiť nájdete na  www.stazista.sk
Veľa šťastia!

30.01.2017

OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  LS 2016/2017

Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.

Legenda k rozvrhu je zverejnená tu .

Rozvh pre LS 2016/2017 si môžete stiahnúť tu.

V prípade zmeny v rozvrhu budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

11.01.2017

Informácia ohľadom straty prístupu k vedeckým databázam (zdroj: sme.sk).

Aktualizácia: Prístup k vedeckým databázam je obnovený

12.12.2016

Prihlasovanie sa na témy záverečných prác

Študenti druhých ročníkov bakalárskeho a prvých ročníkov magisterského štúdia sa  do 28.2.2017 musia  prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2017/2018 cez systém AIS. Návod na prihlasovanie: http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/

12.12.2016

OZNAM pre študentov a pedagógov FPV UCM

Podať prihlášku na mobility Erasmus+, ktoré sa budú realizovať v akademickom roku 2017/2018 je možné do 29. januára 2017. Pre viac informácií kliknite tu.

08.12.2016

Skúška k predmetu Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci I a Laboratórne cvičenia k semestrálnej práci III  sa uskutoční o 8.30 v Zasadačke Katedry biotechnológií a Katedry biológie na 2. poschodí v Špačinciach v dňoch 13.01.2017 (piatok); 27.01.2017 (piatok) a 10.02.2017 (piatok). Prácu je potrebné odovzdať vždy do nedele pred dátumom, na ktorý ste sa prihlásili (t.j. do 08.01.2017 (nedeľa); 22.01.2017 (nedeľa)  a 05.02.2017 (nedeľa) v AIS-e na mail: semestralne.prace.kbt@gmail.com.

Práca musí byť vypracovaná do formy templátu a spĺňať povinné atribúty pre absolvovanie predmetu, ktoré sú uvedené tu. V prípade otázok alebo nejasností, prosím, kontaktujte koordinátora magisterského štúdia. 

Zároveň upozorňujeme študentov, ktorí pokračujú v téme svojej práce z bakalárskeho stupňa, že vzhľadom na systém kontroly originality, do ktorého musí byť zadaná každá práca, nesmie zhoda z ich obhájenou bakalárskou prácou presiahnúť hodnotu 30 % (Ak študent presiahne túto hranicu, nebude na skúšku do opravy svojej práce pripustený).

Pre študentov, ktorí nemajú absolvovaní predmet LC k semestrálnej práci II platia tie isté termíny, pravidlá a atribúty semestrálnej práce. 

06.12.2016

Skúška k predmetu Bakalársky projekt I sa uskutoční o 8.30 v Zasadačke Katedry biotechnológií a Katedry biológie na 2. poschodí v Špačinciach v dňoch 13.01.2017 (piatok); 27.01.2017 (piatok) a 10.02.2017 (piatok).

Na skúšku je potrebné priniesť vytlačenú verziu práce, ktorá  je po formálnej stránke zhodná s templátom určeným pre písanie záverečných prác a spĺňa nasledovné atribúty:

-          min. 10 strán čistého textu

-          min. 10 relevantných experimentálnych článkov, 5 literárnych rešerší a 3 monografie použité na zostavenie práce

 

Na skúšku je potrebné si pripraviť 10 minútovú prezentáciu v PowerPoint-e. 

01.12.2016

Letná škola pre študentov
Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy. 
Letná škola o ochrane životného prostredia- cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod. http://bit.ly/2gF3oAP 
Termín podania prihlášky je 8. februára 2017. Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie www.fulbright.sk

Letné školy sa konajú v termíne koniec júna - júl 2016.
Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného poistenia, letenky a víz do USA.

26.11.2016

Smutočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 25.novembra 2016 naše rady navždy opustil vo veku 67 rokov prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., ktorý pôsobil ako vysokoškolský pedagóg aj na FPV UCM v Trnave. 

25.11.2016

29.11.2016 sa v zasadačke rektora uskutoční informačné stretnutie k pracovným stážam prostredníctvom Erasmus+. 

 

13.10.2016

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľuje dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. všetkým študentom FPV dňa 31. októbra 2016 (pondelok) dekanské voľno.

13.10.2016

Termíny odovzdania záverečných prác:

·         bakalárska práca do 07.07.2017

·         diplomová práca do 12.05.2017

06.10.2016

Pozvánka

Pozývame študentov na prezentáciu p. Alana Halleta zo spoločnosti English Oak Recruitment, ktorá ponúka štúdijné pobyty pre študentov vo Veľkej Británii. Prezentácia sa uskutoční dňa 11.10.2016 v miestnosti Z0.3 (dolná veľká zasadačka) v budove na nám. J. Herdu 2 o 13:00 hod. 

19.09.2016

V AIS-e boli zverejnené rozvrhy pre jednotlivé ročníky. Pre zjednodušenie si môžete rozvrh stiahnuť aj tu:

študijný program Biotechnológie - bakalársky stupeň

1. rok

2. rok

3. rok

študijný program Biotechnológie - magisterský stupeň

1. rok

2. rok

Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.

14.09.2016

Konfuciov Inštitút v Bratislave ponúka kurzy čínskeho jazyka pre začiatočníkov. Kurzy sú vedené čínskymi lektormi, priamo v priestoroch UCM. Vyučovacím jazykom je angličtina. Viac informácií tu.

17.08.2016

Harmonogram zápisov do jednotlivých ročníkov: 

  • zápis do 2. ročníka Bc., Mgr. Biotechnológie - 6. september 2016 o 8:00 Miestnosť S0.2 (budova UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, prízemie, vľavo)
  • zápis do 3. ročníka Bc., Biotechnológie - 7. septemeber 2016 o 8:00 Miestnosť S0.2 (budova UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, prízemie, vľavo)

22.06.2016

Pridelenie ubytovania študentom FPV UCM na AR 2016/17 nájdete tu

16.06.2016

Laboratórium biokatalýzy a organickej syntézy Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej stáže v rozsahu 2-3 týždňov pre študentov Biotechnológií. Pre viac informácií pozri tu. V prípade záujmu kontaktujte: vladimir.mastihuba@savba.sk. 

                                                                

15.06.2016

Dňa 30.6.2016 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2015/2016. Povinnosti vyučujúceho a študenta nájdete tu

08.06.2016

Postup elektronické zápisu študentov FPV UCM na AR 2016/2017 môžete pozrieť  tu